Umývacie stroje / podlahové čistiace automaty

Umývacie stroje rozdeľujeme na sedačkové alebo s chodiacou obsluhou. Sedačkové čistiace automaty sa používajú na tie najväčšie plochy, no aj umývacie stroje s chodiacou obsluhou dokážu umyť veľké plochy za pomerne krátky čas. Ak ste sa rozhodli, že chcete umývací stroj s chodiacou obsluhou, tak si ešte musíte uzrejmiť, či bude pre Vás vhodný stroj napájaný cez sieťový kábel (káblový), alebo pomocou batérií (batériový). Je dobré si premyslieť, či sa v priestoroch, kde sa bude so strojom umývať, nachádzajú nejaké prekážky - regály, stroje, palety atď. Totižto iba v priestoroch, kde nie sú žiadne prekážky sa dá čistiť káblovým strojom. Pokiaľ v priestore sú nejaké prekážky, musia sa dať obchádzať bez väčších problémov.

Systém čistenia je nasledovný. Cez otvory v tanierovej kefe je dávkovaný čistiaci roztok, pomocou ktorého rotujúca kefa dokonale vyčistí/ umyje podlahu. Následne stieracia lišta, na ktorej gumová stierka kopíruje podklad, stiera a pomocou výkonného čerpadla odsáva špinavú vodu do nádrže. Čiže stroj zároveň vyčistí podlahu od nečistôt a aj ich odsaje.

Nádrže strojov sú usporiadané systémom "nádrž v nádrži". Do jednej nádrže sa cez široké hrdlo nalieva čistiaci roztok a do druhej sa odsáva špinavá voda. Nádrž je vďaka dobrému prístupu ľahko umývateľná. Obe nádrže majú svoje vypúšťacie hadice.

Obsluha strojov sa vyznačuje jednoduchosťou a konštrukcia robustnosťou. Práca s nimi je maximálne komfortná aj vďaka výbornej manévrovateľnosti.


Čistiace umývacie stroje